Myopia – lasten likinäköisyys

Lasten kaukonäön heikentyminen on kaksinkertaistunut digiaikana. On arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä joka toisella henkilöllä on myopia, mikä tarkoittaa kansan kielellä likinäköisyyttä ja kaukonäön heikentymistä.


Mikä on myopia?

Vielä parikymmentä vuotta takaperin murrosikä oli lasten näön heikkenemisen kannalta kriittisin taitekohta. Nykyisin likinäköisyyttä – eli myopiaa – todetaan kuitenkin yhä useammin alle 10-vuotiailla lapsilla. Digiajan tuoma pitkäkestoinen näyttöjen parissa vietetty aika ja vähäisempi ulkoilu ovat vaikuttaneet heikentävästi kaukonäön kehittymiseen. Lapset ja nuoret katsovat entistä enemmän lähelle, mikä vaatii silmiltä aktiivista lihastyötä, rasittaa silmiä ja voi aikaistaa näön muutoksia. Silmä kehittyy siihen suuntaan, mihin se on tottuu.Myopiasta kärsivä lapsi ei näe terävästi kauas ilman silmälaseja, sillä lisääntyneen lähietäisyydelle katselun myötä silmän takaosa kasvaa liiallista pituutta ja näkö muuttuu likitaitteiseksi. Silmälaseilla likinäköisyyden etenemistä voidaan hidastaa noin 10 %, mutta myopian kehittymistä voidaan myös ennaltaehkäistä.

Myopian ennaltaehkäisy

Myopian etenemistä ei varsinaisesti voi pysäyttää tai likinäköisyyttä korjata ja siksikin ennaltaehkäisevät toimet ovat merkittävässä roolissa myopian etenemisen hidastamisessa:
  • Taukoja lähikatseluun. 20-20-20-muistisääntö on hyvä ottaa kokeiluun. Tällöin digilaitteella vietetyn 20 min jälkeen tulisi katsella 6 metrin etäisyydelle 20 sekunnin ajan.
  • Ruutuaika. Huolehdi, että lapsen ruutuaikaa on rajoitettu. Suositus 2–4-vuotiaille on enintään yksi tunti ja sitä nuoremmille suosittelemme leikkimistä perinteisillä leluilla mobiililaitteiden sijaan. Ruutuajan pelisäännöt kannattaa asettaa hyvissä ajoin ennen kouluikää.
  • Kirjojen ja lehtien lukeminen. On muistettava, että kirjojen tai lehtien lukeminen ei ole silmille vahingollista. Siinä katseen suunta vaihtelee eri tavalla kuin mobiililaitteiden kanssa, jossa samalle etäisyydelle tuijotetaan pitkiä aikoja kerrallaan.
  • Ulkoilu ja luonnonvalo. Sisätiloissa vietetty aika pakottaa silmät tarkentamaan koko ajan äärellisille etäisyyksille, kun vastaavasti ulkona oleminen ja luonnonvalo ehkäisevät likinäköisyydeltä. Ulkoillessa tulee luonnostaan katseltua joustavasti eri etäisyyksille, jolloin silmät pääsevät rentoutumaan.
  • Hyvä valaistus ja katseluetäisyys. Tauotuksen ja ulkoilun lisäksi likinäköisyyden kehittymistä voi ennaltaehkäistä myös hyvän valaistuksen avulla. Katseluetäisyyden tulisi tällöinkin olla vähintään 25–30 senttiä.

On hyvä muistaa, että likinäköisyys on vahvasti periytyvää. Jos molemmat vanhemmat ovat likinäköisiä, on todennäköistä, että myös heidän lapsistaan tulee likinäköisiä.

Varaa lapsellesi aika silmälääkärin vastaanotolle

Lapsen näöntutkimus on hyvä suorittaa joka toinen vuosi 3-vuotiaasta alkaen tai useammin, mikäli lapsen näössä todetaan oireilua. Lapsen näkökyvyssä voi tapahtua muutoksia hyvin lyhyessäkin ajassa ja lapsen voi olla vaikeaa arvioida itse, onko näkökyky heikentynyt.

Alle 8-vuotiaan lapsen näöntutkimuksen tekee aina silmälääkäri. Varaa aika silmälääkärillemme puhelimitse 08 556 6811.